Verkningslöst värdegrundsarbete! Varför blir det ofta så?

”Här är vi professionella, behandlar alla lika, med respekt och här är det högt i tak”
Medarbetarna himlar med ögonen, tittar på klockan och längtar hem …

Många företag pratar värdegrund. Företag tar fram fina ord med stolthet som uttalas starkt med eftertryck. Trots detta sker ingen förändring. Orden hoppar inte in i väggen och förändrar kulturen och atmosfären på företaget, trots gedigna processer och dyra konsulter. Det blir fina ord som ingen implementerar, som skadar ledningens trovärdighet mer än att bygga den. Varför blir det så?

– Därför att vi börjar i fel ände och pratar om fel saker!
Börja med att undersöka hur vi är mot varandra, vad vi faktiskt gör, på företaget. Be alla medarbetare att fundera på det en stund. Genomför en genomtänkt process för hur ni får upp företagets normer (alltså beteenden) på väggen.

Fråga dina medarbetare; Vilka normer tar oss närmare vårt mål? Vilka normer ger oss framgång? Detta förutsätter så klart att företaget har ett mål och vet vad framgång innebär. Börja i rätt ände!
Vilka normer hämmar oss, hindrar oss från att nå våra mål? Vilka normer ska vi ta bort och vilka ska vi behålla? Vilka normer bör vi lägga till?

När ni har klargjort detta kan ni kategorisera normerna och sätta ett värdeord på dem om ni vill, men det är det lätta i sammanhanget …

– Vet ni vad det svåra är? 
Det är att inse att det är ett avstånd mellan det VERKLIGA JAGet och IDEAL JAGet. Vad vi önskade att vi gjorde och vad vi faktiskt gör är ofta två olika saker. Och det är jobbigt att inse. Det gör ont att inse. Det kan skapa känslor som skam och skuld. När vi gör ett värdegrundsarbete behöver vi förstå att vi nu ska syna vår självbild i sömmarna. Vi ska titta på företagets självbild, som till stort del, utgörs av medarbetarnas beteenden.

Det spelar alltså ingen roll vilka ord vi beskriver oss själva med om vi inte lever dem i handling. Värdegrunden tar sig uttryck i våra handlingar, i våra beteenden som i sin tur blir våra normer. De uttalade, men många gånger outtalade ”spelreglerna” för samverkan.

Värdegrunden, som företaget tar fram, är ofta en del av idealet. Det är det önskade läget och många gånger så långt ifrån den verklighet medarbetarna lever i att de tappar motivationen som krävs för att få till en verklig förändring.

 

 

 

 

 

Lämna ett svar

12 − 4 =