Värderingar!

Värderingar är vårt ramverk. De hjälper oss att tolka världen. De gör världen begriplig. Värderingar hjälper oss med rätt och fel. Värderingar hjälper oss med moral och etik. Det är som våra egna ”spelregler” för hur vi tar oss an livet. Värderingar skapar en upplevelse av trygghet och kontroll. Jag vet vad som gäller, vad som förväntas av mig och hur jag ska agera. Därför skapar avvikande värderingar motsatsen. Osäkerhet, brist på kontroll och trygghet. Rädsla för att inte kunna hantera situationen ökar. Det är därför olika värderingar nästan alltid skapar konflikt (konflikt i bred mening).

Olika värderingar finns i vårt samhälle, på vårt jobb, bland våra vänner och inom vår familj. Det är avgörande för våra relationer att vi tillsammans klarar av att samtala om våra olika värderingar. Värderingar tar sig uttryck i beteenden, attityder och förhållningssätt. Du ser det i din vardagen, i det lilla och till livet i stort. Min uppfattning är att de allra flesta, mig själv inkluderad, kan bli bättre på att prata om värderingar och lyssna till andras. Här kommer lite tips på vägen:

– Tankeverksamhet och reflektion. Mycket som vi gör sker automatiskt. Det vi tycker och vad vi gör är många gånger invanda tankar och beteenden, formade redan under tidiga barndomsår. Genom att att tänka mer på skeenden, genom att reflektera mer i vardagen ökar vi vår medvetenhet kring den egna värdegrunden.

– Blottlägg värderingar. Öka i öppenhet. Dela fler av dina värderingar med andra. Våga lyssna till andras tankar och perspektiv. Sök input ifrån olika. Att blottlägga sina värderingar och lyssna till andras är inte samma sak som att ändra sina värderingar. Det innebär endast att dela och lyssna.

– Skaffa dig mer erfarenhet. Genom att erfarenhetspröva kan dina värderingar antigen förbli, förändras eller förstärkas. Säg ja till nya situationer och sammanhang. Öka din nyfikenhet. Utforska mer.

Samtalet om olika värderingar behöver trygghet och tillit. Om jag riskerar att bli förlöjligad, bortgjord eller avvisad ifrån gruppen och sammanhanget minskar sannolikheten att jag öppet vågar dela avvikande värderingar. Våra politiker i dag är lysande exempel på hur man INTE ska bete sig i ett samtal om olika värderingar. De har i dag skapat ett låst läge i den politiska debatten. Deras beteende har blivit praxis. Middagar och sammankomster av olika slag klarar inte längre av att på ett respektabelt sätt lyssna till och dela åsikter och tankar fritt och öppet. Samtal och dialog är det ända som kan hjälpa oss vidare. Här kommer lite tips på vad vi INTE ska göra när vi pratar om olika värderingar:

-Förneka värderingens betydelse. Vi måste förlika oss med att värderingar styr så otroligt mycket av vårt beteenden hela tiden. Vi kan välja att förhålla oss positivt till värderingar genom att förstå hur livsviktigt det är för oss att vi har dem. Vi bör se den otroliga kraft som finns i värderingar. Det kan vara läkande för den mänskliga själen att blir mer värderingsstyrd i ord och handling.

-Rigiditet. Att envist och orubbligt hålla fast vid sin ståndpunkt. Det ända argumentet är ”Det är så här” bidrar inte till ett uppmuntrande och utforskande klimat. Det stänger dörrar, tystar tankar och hämmar möjligheten till nya perspektiv. Viktig information om verkligheten kan gå förlorad och beslut fattas på felaktiga grunder.

-Rationalisera och bortförklara. Jag gjorde bara som jag blev tillsagt. Jag rättade mig i ledet. Jag märkte inte någonting. Jag gjorde som alla andra. När den här situationen uppstod hade vi inget val. Det bara blev som det blev. Sånt här händer alla. Konflikt, vi har ingen konflikt!

Vi måste våga inse att vi alltid, ALLTID, har minst två val. Att göra eller inte göra. Och att inte göra är ett val som görs av allt för många allt för ofta med bortförklaringen. -Jag tänkte mig inte för. Att inte ha koll på sin egen värdegrund kan skapa upplevelsen av rotlöshet. Att ständigt, medvetet eller omedvetet, gå emot sin värdegrund leder till psykisk ohälsa. Att inte få prata om sina tankar och åsikter leder till isolering och polarisering.

Det krävs styrka och mod att våga se sina värderingar. Dessa två ingredienser önskar jag dig i dag.

 

Lämna ett svar

tolv − 1 =