Denna bloggen är till dig!

Till alla er som ibland ställer er själva frågan; ”Voffor gör di på detta viset?” i gruppsammanhang, i relationer, privata som professionella. Denna bloggen är till dig!

Det abstrakta och subtila som sker mellan människor behöver bli mer synligt. Vi behöver reflektera mera. Här resonerar jag kring skeenden mellan individer och inom grupper. Gruppdynamiken står i fokus. På den här bloggen kan du få fler perspektiv, verktyg och metoder för att hantera dig själv och grupper bättre. Jag lovar dig en och annan tankeställare. Jag önskar dig flera insikter om dig själv och andra. Här kan du få hjälp med reflektion. Här kan du få hjälp med konflikthantering. Här skriver jag om ledarskap och medarbetarskap och mycket mer. Här recenserar jag böcker. Här delar jag artiklar och studier.

Varför? Jag har alltid fascinerats av människor, relationer och människor i grupp. Redan som liten funderade jag mycket över samspelet mellan människor och hur deras relationer tog sig uttryck. Av människorna i min närhet upplevdes relationer som någonting svårt och många gånger jobbigt. Sammankomster av olika slag var ofta energikrävande före, under och efter. Jag observerade de vuxna omkring mig och lyssnade till deras samtal. Många gånger lämnade mycket av det jag såg och hörde frågor och funderingar. Precis som Rumpnissarna i Ronja rövardotter ställde jag mig själv frågan … ”Voffor gör di på detta viset?”. 

Mitt minoritetsskap har också givetvis spelat en stor roll i mitt liv. Det har givit mig en anledning att fortsätta fundera över relationer och människor i grupp under hela mitt liv. Och inte minst, min egen roll i gruppen. Många smärtsamma men också härliga insikter har jag fått genom åren kring mig själv och mitt beteende och hur det kan påverka andra. 

Många människor har spelat en stor roll i den framgång som jag idag upplever. Det har varit människor som har delat sina erfarenheter och sin kunskap kring allt vad det innebär att vara människa. Det har varit människor som har lyssnat på mig, coachat mig, trott på mig och investerat sin tid i mig. Som har tipsat om kurser och verktyg i konflikthantering och personlig utveckling. Till alla dessa människor är jag mycket tacksam.

Till alla er som ibland ställer er själva frågan; ”Voffor gör di på detta viset?” i gruppsammanhang eller i relationer, privata som professionella. Denna bloggen är till dig. 

Mitt sätt att pay it forward!