Denna bloggen är till dig som …

… ibland ställer dig själv frågan; ”Varför gör vi så här” i gruppsammanhang, i relationer, privata som professionella. På arbetsplatsen, i samhället och politiken i stort. Denna bloggen är till dig!

Det abstrakta och subtila som sker mellan människor behöver bli mer synligt. Vi behöver reflektera mera. Här resonerar jag kring skeenden mellan individer och inom grupper. Gruppdynamiken står i fokus. På den här bloggen kan du få fler perspektiv, verktyg och metoder för att hantera dig själv och grupper bättre. Jag lovar dig en och annan tankeställare. Jag önskar dig flera insikter om dig själv och andra. Här kan du få hjälp med reflektion. Här kan du få hjälp med konflikthantering. Här skriver jag om ledarskap och medarbetarskap och mycket mer. Här recenserar jag böcker. Här delar jag artiklar och studier.

Jag har alltid fascinerats av människor, relationer och människor i grupp. Redan som liten funderade jag mycket över samspelet mellan människor och hur deras relationer tog sig uttryck. Många gånger lämnade mycket av det jag såg och hörde frågor och funderingar. Precis som Rumpnissarna i Ronja rövardotter ställde jag mig själv frågan … ”Voffor gör di på detta viset?”. Nu, som vuxen, har jag hitta några svar till mina frågor i den forskning som jag har tagit del av. I dag utforskar jag det osynliga med nyfikenhet och intresse och lär mig mer för varje dag. 

Jag har drivit eget bolag sedan 2009. Jag har jobbat med många olika människor. Jag slutar aldrig att fascineras över vilken otrolig potential mänskligheten har. Vi måste bara reflektera mera och förstå oss själva och varandra bättre.

Till alla er som ibland ställer er själva frågan; ”Varför gör vi så här” i gruppsammanhang, i relationer, privata som professionella. På arbetsplatsen, i samhället och politiken i stort. Denna bloggen är till dig!