Mitt modeord 2018; REINVENT YOURSELF!

Arbetsuppgifterna är komplexa. Arbetsformen är ofta projektform. Väl fungerande medarbetare är ovärderliga för teamet och för företaget. Det gör medarbetarna mer värdefulla än någonsin och rekryteringsprocesserna avgörande för företagets framtid.

  • Specialister ska nu arbeta tillsammans mot ett gemensamt, abstrakt och komplext mål. Hur leder du dem?
  • Flera företag skapar ”självstyrande team” för att locka de oberoende individualisterna med sin specialkompetens. Hur går det?
  • Några företag tar bort klassiska chefstitlar och namnger en person i gruppen ”Teamlead” Fungerar det bra tycker du?

Svenska företagsledare vill vara först med det senaste och alla önskar platta organisationer med autonoma medarbetare som ändå gör som man säger. Platta organisationer, självstyrande team, frihet under ansvar och ett dussin förmåner. Företag lovar just detta men detta till trots, teamen fungerar inte!

Vårt teknologiska försprång är mer eller mindre borta. Den internationella konkurrensen ökar. Globalisering leder till rörlighet för individen, för teamet, för affären. Det leder också till ökat krav på flexibilitet i HUR vi jobbar, på tydlighet kring vad som gäller och öppenhet inför det nya och ej förutsebara.

… Processmedvetenhet är på allas läppar. Utbildningsanordnare utbildar i facilitering av grupper. Det har gått inflation på ordet feedback och självkännedom …

Den digitala transformationen förväntas alla har lämnat bakom sig. Den ska vara klar nu! Ett annat  modeord, som redan har blivit lite mossigt, är Business Transformation. Det får lämna plats till det senaste modeordet, Reinventing Organizations. Mitt modeord 2018 blir: REINVENT YOURSELF!

Forskningen visar att det finns få delar av vår person som är fast och givet. Våra beteenden påverkas av omgivningen, av de relationer som representeras där och av den maktstruktur som just det sammanhanget har. Det är därför du är ”en person” på jobbet och ”en annan person” med dina vänner och kanske till och med ”en tredje person” med din familj.

Nej, gör inte ytterligare ett personlighetstest!
Forskningen visar att vi inte kan hantera dem. Generellt sett svarar vi på personlighetstester utifrån vår eller omgivningens ideal-bild (helt omedvetet förstås) och när vi får resultatet använder vi det för att låsa fast oss själva och andra -Sån här är jag, deal with it, eller -Du ifrågasätter bara för att du är en sån där ”röd person” …

Det kan fortfarande vara intressant att ta redan på vad som driver dig. Men kom ihåg, det säger ingenting om vilka beteenden du använder för att få det du drivs av.

Fasta rollstrukturer är hämmande för gruppens arbete. Istället borde företag titta på de beteenden som representeras i varje specifik arbetsgrupp, se över balansen mellan de fyra grundläggande gruppfunktionerna, för att sedan utbilda alla team-medlemmar i förmågan att vara flexibla.

REINVENT YOURSELF!
Handlar om, vem VILL du vara?

Vilken avsikt vill du ha med det du gör?
Vad vill du drivas av?
Hur önskade du att du var mot dina kollegor?
Hur vill du uppfattas av dina kollegor?
Hur vill du att dina arbetsrelationer ska se ut?
Hur öppen vill du vara på jobbet med vad du tänker och känner?
… osv

Med lite hjälp kan vi arbeta oss närmare det önskade läget. Reinvent yourself!

Fortfarande är det få förunnat att stanna upp och fråga sig allt detta och ändå är det det vi borde fokusera på. När dina medarbetare har ”Reinvent:at Themselves” kommer dem också att driva på arbetet med att uppfinna den nya organisationen och då med mer lust och glöd än någonsin tidigare.

Det betyder att uppdraget, Reinventing Organizations, blir både roligare och billigare. Medarbetarna har inte bara hoppat på båten, de styr skeppet. Medarbetarna ÄR förändringen!

 

Lämna ett svar

nio + fjorton =