Gruppdynamik!

Jag var 24 år när jag för första gången kom i kontakt med en modell över gruppers utveckling! Det förändrade mitt liv.

IMGD (Integrated model of group development) beskriver gruppers utveckling. Modellen beskriver fyra olika faser som en grupp kan gå igenom där den fjärde fasen är den mest produktiva. Endast ett fåtal grupper kommer dit. Forskningen visar att de flesta grupper stannar i den andra fasen. Den andra fasen är den mest konfliktfyllda och i den fasen lägger vi mest energi och fokus på personlig trygghet och gruppens relationer. Fokus ligger alltså inte på arbete och produktion. 

När jag läste om de olika faserna och typiska beteenden för varje fas var det som att läsa om mina egna upplevelser. Modellen beskrev vad jag många gånger hade sett hos mig själv och andra i olika gruppsammanhang. Den insikten var besvärande och befriande på samma gång. Det fanns där, svart på vitt, hur vi människor beter oss i grupp oavsett kön, ålder och etnicitet. Och för att koppla på ett professionellt perspektiv, även oavsett bransch.

Varför gör vi på detta viset? Jo …

Svaret är underliggande behov, önskningar och rädslor hos oss människor. Behov, önskningar och rädslor är så starkt i oss människor att det finns i det mesta vi tar oss för och det präglar alla våra relationer och alla de grupper vi tillhör. Och dessa önskningar och rädslor gör oss till fantastiska människor vissa dagar och till riktiga puckon andra dagar.

Här läser du mer om IMGD och de fyra olika faserna.

Lämna ett svar

sju − sex =