Glädje, nyfikenhet, anspänning, nervös, stressad, exalterad och nyfiken!

När jag var liten ville jag bli vuxen av många anledningar. En av anledningarna; som vuxen är man inte längre styrd av sina känslor. Som vuxen är man rationell och logisk … Så lite jag visste om att vara vuxen.

Vad jag tror mig veta i dag (som kanske dementeras i framtiden) är att människan styrs av sina känslor hela livet. Det enda som underlättar hanteringen av känslor är att försöka förstå sig på sitt eget inre känsloliv. Vad känner jag och varför känner jag så?

Men många vuxna som jag kom i kontakt med under min uppväxt var inte några förebilder när det kom till hanteringen av känslor. De hade inte koll på sitt inre känsloliv, snarare tvärtom. Vad många vuxna gjorde då, och gör fortfarande, är att trycka undan sina känslor. Känslor av nyfikenhet, glädje, förvåning, sorg, ledsamhet, vreden, ilska, avsky, avsmak, skuld och skam har vi lärt oss att trycka undan och rationellt bortförklara. Det har blivit vårt, inte så gynnsamma, sätt att hantera vårt inre känsloliv på. Vi förminskar känslornas betydelse. När någon frågar hur vi känner oss svarar vi sällan med en känsla, vi svarar oftast med en tanke.

”Hur mår du, hur känns det efter gårdagen? -Ja men jo tack, jag mår bra gårdagen känns bra, helt ok. Spännande med nya människor. Kul!”

Bra = ingen känsla, det är en tanke.
Spännande = ingen känsla det är en tanke.
Kul = ingen känsla det är också en tanke.

Vi testar en gång till!
”Hur mår du, hur känns det efter gårdagen? -Tack, jag mår bra (har sovit och ätit). Jag känner glädje och nyfikenhet efter gårdagen. Jag känner en viss anspänning, känner mig lite nervös och lite stressad inför alla nya människor. Men är exalterad inför dagen i dag. Känner mig nyfiken. Det ska bli Kul!”

Glädje, nyfikenhet, anspänning, nervös, stressad, exalterad och nyfiken = Känslor eller snarare affekter med en fysiologisk reaktion på kroppen.

Jag vill påstå att vi är dåliga på att hantera starka känslouttryck i Sverige generellt. Vi tycker ofta att det är obehagligt när starka känslor tar sig uttryck i vår nära omgivning. Impulskontroll och återhållsamhet när det kommer till känslor premieras i vår kultur. Vi tycker om att se starka känslouttryck på TV och vi tycker om att höra om det genom någon annans upplevelse men när vi själva hamnar mitt framför dem blir vi osäkra och rädda.

Jag ledde en kurs för några månader sedan. Flera av deltagarna, ja faktiskt alla män som deltog på kursen, hade som personligt mål att bli bättre på att förstå och uttrycka sina känslor. Det ska tilläggas att detta är en kurs i ledarskap. Kontexten är professionell, inte privat. Det är en positiv utveckling, att män och kvinnor i beslutsfattande positioner önskar en djupare förståelse för sitt inre känsloliv och förmåga att uttrycka det.

Vad är en känsla? Vad är en affekt? Vilka är de 9e grundaffekterna? Läs mer om känslor och affekter här!

Lämna ett svar

tre × ett =