Bra ledarskap!

Jag handleder olika kurser i ledarskap. Ofta frågar vi deltagarna vad de anser är gott ledarskap och goda ledaregenskaper. Det här är vad som ofta kommer upp:

 • God kommunikatör
 • Ger och tar feedback
 • Rättvis
 • Lyhörd
 • Sympatisk
 • Uppriktig
 • Beslutsam
 • God självkännedom
 • Tillgänglig
 • Öppet sinne
 • Erfaren
 • Visar personlig omtanke
 • Förmåga att prioritera
 • Inspirerande
 • Driven
 • Intresserad
 • Öppen
 • Ärlig
 • Transparant
 • Motiverande
 • Ett föredöme
 • Pragmatisk
 • Inger förtroende
 • Pålitlig

Flera är motsägelsefulla och alla är ju till syvende och sist subjektiva upplevelser hos mottagaren av vårt ledarskap. Jag vågar påstå att den här listan är omöjlig att uppnå. Om du som ledare tror att denna lista är en målbilden för dig under din karriär bör du tänka om.

Jag uppmuntrar våra deltagare att ta sig an denna lista på ett annat sätt. Här kommer mina tips:

 1. Ta redan på vilka beteenden/egenskaper som är viktiga för det gänget du leder
 2. Av allt som kommer upp, välj 5 som är mest viktiga för dig. 5 Beteenden eller egenskaper som du anser en bra ledare ska ha och där det finns utrymme för dig att utvecklas
 3. Skatta dig själv på en skala 1-5 eller 1-10 beroende på hur detaljerad du vill vara. Skatta dig själv utifrån din egen och/eller andras upplevelse av dig underbyggt med konkreta exempel på händelser där dina beteenden/egenskaper tog sig uttryck
 4. Beskriv ditt önskade läge. Var vill du befinna dig på skalan? Hur vet du att du har kommit ditt? Och när ska du vara framme?

Många gånger är det de extrema topparna och de extrema dalarna som är viktiga att identifiera och arbeta vidare på. ”Arbeta vidare på” innebär öka medvetenheten om dem och öka din kontroll av dem.

Lycka till!

Lämna ett svar

fem × 1 =